O aukci v místním tisku

Zde jsou výstřižky z novin o naší aukci: